Lacomblé

De voormalig Harer Majesteits Mijnenveger Lacomblé is een uniek stuk maritiem erfgoed.

Het schip werd vernoemd naar Kltz. E.E.B. Lacomblé, commandant van de kruiser Hr.Ms. De Ruyter, die met dit schip op 27 februari 1942 strijdend ten onder ging tijdens de Slag in de Javazee en hiervoor werd onderscheiden tot Ridder der 4e klasse in de Militaire Willems Orde”.

Het schip werd voor Amerikaanse rekening in Arnhem gebouwd. Op 27 april 1959 werd het op stapel gezet. Op 6 februari 1960 werd het te water gelaten en op 22 augustus 1960 werd het in dienst gesteld. Naamsein : M 870. 

Het werd op 31 augustus 1984 uit de sterkte afgevoerd en op 31 december 1984 in bruikleen overgedragen aan het Zeekadetkorps Nederland. Na vele jaren in gebruik te zijn geweest bij het Zeekadetkorps Den Helder is het schip in 2022 overgedragen aan Zeekadetkorps Veere.

Het schip is te bezoeken op zaterdag en zondag tussen 11.00-17.00 uur